Οθωμανοί

Ο χρυσός είναι ένας απ τους πόρους στο παιχνίδι. Και όποιος έχει πόρους, θεωρείται πλούσιος. Οι Οθωμανοί κερδίζουν 10% περισσότερο χρυσό απ τα ορυχεία τους, και αυτό τους δίνει πλεονέκτημα στα σημεία του παιχνιδιού που ο χρυσός είναι αναγκαίος.Κάθε στρατός χρειάζεται ιππικό καθώς είναι σημαντικό κομμάτι του. Οι Οθωμανοί δεν έχουν πρόβλημα γιατί το εκπαιδεύουν 10% φτηνότερα σε σχέση με άλλα έθνη.Όταν το παιχνίδι προχωρήσει και η μεταφορά πόρων γίνει σημαντική, οι έμποροι του έθνους μπορούν να κουβαλήσουν 20% περισσότερο σε σχέση με άλλα έθνη.Επίσης αναβαθμίζουν τις μονάδες τους για 10% φτηνότερα σε σχέση με άλλα έθνη (δεν ισχύει για τους βετεράνους).Τέλος, όταν επιτίθονται, μπορόυν να κλέψουν το 25% των πόρων που βρίσκονται στο καταφύγιο. Οταν επιτίθεσαι, το τοίχος μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Όχι όμως για τους Οθωμανούς , που οι μονάδες τους κάνουν 20% περισσότερη ζημιά στο τοίχος.Αυτό τους κάνει έθνος ιδανικό για καταστροφικές επιθέσεις.

  • 10% μεγαλύτερο εισόδημα χρυσού
  • 10% φτηνότερη εκπαίδευση ιππικού (και εφφιπου τοξότη)
  • 20% περισσότερο φορτίο εμπόρων
  • 10% φτηνότερες αναβαθμίσεις μονάδων (και των βετεράνων αν πληρωθεί με πόρους )
  • Μπορούν να κλέψουν το 25% των πόρων που είναι κρυμμένοι στο καταφύγιο του εχθρού.
  • 20% περισσότερη ζημιά στο τοίχος

Η ειδική μοναδα των Οθωμανών – ο Janissary - δίνει μπόνους στην ικανότητα Κατάσκοπος.

Επιστροφή στην Κορυφή