Εβδομαδιαία κατάταξη

Εβδομαδιαία κατάταξη

Υπάρχουν 4 τύποι εβδομαδιαίας κατάταξης και βασίζονται σε διαφορετικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τους παίκτες.

Η κατάταξη εμφανίζει μόνο τους 10 κορυφαίους παίκτες σε κάθε κατηγορία.

Οι εβδομαδιαίες κατατάξεις δίνουν βραβεία στους παίκτες που κατατάσσονται στην πρώτη τριάδα. Οι παίκτες που κατατάσσονται στις θέσεις 4 έως 10 θα λάβουν μόνο ένα μετάλλιο.

Θέση

Αμοιβή

Επιτιθέμενος

Αμυνόμενος

Κλέφτης

Οικοδόμος

1

Νομίσματα

50

50

50

50

2

Νομίσματα

30

30

30

30

3

Νομίσματα

15

15

15

15

4

Μετάλλιο

0

0

0

0

5

Μετάλλιο

0

0

0

0

6

Μετάλλιο

0

0

0

0

7

Μετάλλιο

0

0

0

0

8

Μετάλλιο

0

0

0

0

9

Μετάλλιο

0

0

0

0

10

Μετάλλιο

0

0

0

0

• Επιτιθέμενος - ορίζεται από το ποσό του πληθυσμού που σκότωσε σε μάχες ως εισβολέας.

• Αμυνόμενος - ορίζεται από το ποσό του πληθυσμού σκότωσε σε μάχες ως αμυνόμενος.

• Κλέφτης - ορίζεται από το ύψος των πόρων που έκλεψε κατά τη διάρκεια επιθέσεων.

• Οικοδόμος - ορίζεται από το ποσό των πόρων που δαπάνησε για κτίρια.

Επιστροφή στην Κορυφή