Αύξηση Πίστης

Με τη χρήση της επιλογής "Αύξηση Πίστης" μπορείτε να αυξήσετε το ποσοστό πίστης - αναγέννησης του κάστρου στο οποίο βρίσκεστε, όταν την ενεργοποιήσετε.

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε όλα τα κάστρα σας χωριστά και η διάρκειά της είναι 6 ώρες. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή και πάλι μόνο όταν η προηγούμενη ενεργοποίηση έχει ήδη λήξει. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κάστρα, όπου η πίστη είναι μικρότερη από 10.000. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως εξής:

Για την πίστη που θα αποκατασταθεί χωρίς την επιλογή, θα προσθέσετε το ποσό της πίστης από το επίπεδο παρακίνησης. Για παράδειγμα: Εάν στο κάστρο σας, το διοικητήριο είναι στο επίπεδο 1, κάτω από κανονικές συνθήκες επανακτάτε 250 πίστη ανά ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε το κίνητρο πίστης 70 νομισμάτων, αυτόματα 300 πίστη προστίθεται στην ανακτηθείσα. Η πίστη θα ανακτάται ανά ώρα, για τις επόμενες 6 ώρες, θα είναι 300 + 250 = 550.

Η τιμή διαφέρει ανάλογα με το ποσό που θέλετε να προσθέσετε στην πίστη του κάστρου σας:

  • 100 πίστη για 30 νομίσματα
  • 200 πίστη για 50 νομίσματα
  • 300 πίστη για 70 νομίσματα

Επιστροφή στην Κορυφή