Κατάταξη παίκτη

Η κατάταξη γίνεται με βάση την εξ ολοκλήρου εμπειρία των παικτών και δεν υπάρχει όριο. Οι παίκτες χωρίς εμπειρία (XP = 0) δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Η κατάταξη δείχνει την πρόοδο του κάθε παίκτη για τη ημερήσια κατάταξη του κόσμου και του τρέχοντος γύρου μόνο. Οι κατατάξεις παικτών ενημερώνονται στην ανανέωση, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορά που ένας παίκτης ανοίγει βλέπει την πιο πρόσφατη κατάταξη.

Οι κατατάξεις παικτών μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το όνομα του παίκτη, την εμπειρία ή το όνομα φυλής. Κάνοντας κλικ στο όνομα ενός παίκτη της κατάταξης θα δείτε τη σελίδα του προφίλ του. Είναι δυνατόν να κάνετε αναζήτηση στην κατάταξη και με το όνομα παίκτη.

Επιστροφή στην Κορυφή