Μεταφορά

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατού από το ένα κάστρο σας σε άλλο. Που σημαίνει ότι αυτό το είδος πορείας πηγαίνει μόνο προς μία κατεύθυνση, όταν φτάνει στον προορισμό του ο στρατός παραμένει εκεί.

Η πορεία είναι διαθέσιμη από το μενού «στρατός» (αυτό το είδος πορείας δεν θα είναι ορατό σε παίκτες που δεν διαθέτουν περισσότερα από ένα κάστρο ή στρατόπεδο).

Σημείωση: Οι πορείες αυτές δεν θα επιστρέψουν αν η πίστη του κάστρου πέσει κάτω από 3000.

Σημείωση: Οι Μονάδες δεν εξαφανίζονται αν το κάστρο από όπου είχαν αποσταλεί εγκαταλείπεται.

Περιορισμοί:

  • μόνο μεταξύ κάστρων του ίδιου παίκτη (ο παίκτης πρέπει να έχει περισσότερα από ένα Κάστρο) ή από ένα κάστρο σε ένα στρατόπεδο (ο παίκτης πρέπει να κατέχει ένα στρατόπεδο).
  • Η μεταφορά δεν μπορεί να ξεκινήσει από ένα στρατόπεδο.
  • Το μέγιστο ποσό στρατού που μπορεί να μεταφερθεί είναι ίσο με τον ελεύθερο πληθυσμό στο Κάστρο προορισμού.
  • Δεν μεταφέρονται πόροι.
  • Η πορεία δεν μπορεί να μπει σε πορεία πολλαπλών στόχων

Κίνητρο:

Υπάρχει μόνο κίνητρο για την ταχύτητα.

Επιστροφή στην Κορυφή