Άμεση ολοκλήρωση δραστηριότητας

Χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή μπορείτε να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητές σας αμέσως (εκτός από τη δουλειά)

Κοστίζει 1 διαμάντι για κάθε 2 λεπτά που απομένουν.

Σημειώστε ότι όταν θέλετε να ολοκληρώσετε τον ύπνο σας αμέσως θα πρέπει να πληρώσετε 50 διαμάντια ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που απομένει.

Επιστροφή στην Κορυφή