Αλλαγή ονόματος της Κυρίας

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στην ενότητα Ρυθμίσεις.Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα Κυρίας σας όσες φορές θέλετε.Η αλλαγή του ονόματος της Κυρίας κοστίζει 200 διαμάντια.

Επιστροφή στην Κορυφή