Αυξήστε τα χαρακτηριστικά σας

Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε τη πείνα, τη δίψα, την ενέργεια,την υγιεινή,ευτυχία και την υγεία σας.

1 μονάδα από κάθε χαρακτηριστικό κοστίζει 1 διαμάντι.

Επιστροφή στην Κορυφή