Vacanta

VacantaModul de vacanţă este pentru jucătorii care, pentru un motiv sau altul, nu vor putea temporar să aibe grija de contul lor. Activarea Modul de vacanţă blocheaza in totalitate contul unui jucator - nu se vor acumula resurse, nu se vor construi clădiri, nave sau apărare , jucătorul nu poate porni nici un Zbor şi nici un Zbor nu poate fi trimis catre jucator.Modul durează 20 de zilecu excepţia cazului în care jucatorul ilopreştemanual. În cazul în carejucătoruldoreşte săopreascăModul de vacanţăînprimele 24 deore de laactivare, ei trebuie săplătească100 Credite.După ce modul devacanţăa fost încheiat sauafost opritajucătorultrebuie săaştepteîntotdeaunacelpuţin 48 de ore, în scopul deaîncepe o alta vacanta.Fiecarejucatorpoateactivaacest mod pânăla de3 oripe lună, pe lângăactivareaVacanteiPlatinum(în acestcaz o lunăesteo lunăcalendaristică, de exemplu: dela 1la31 ianuarie).

Înapoi sus