Optiuni planeta

SchimbareanumeluiPlaneteiUnjucătorpoateschimbanumele planetelor lor,dacădoresc . Pentru afaceacest lucrudeschide meniul"personale" şifaceţi clic pe"planete", apoi alegeţiPlaneta care să fieredenumita, dinmeniuldrop-down, introduceţinoul numeşifaceţi clic pe"Salvare".ŞtergeţiPlanetaUn jucătorpoateştergeorice planeta a lor, cu excepţiacelei principale şiplaneteiechipa, daca alege. Pentru afaceacest lucrudeschideti meniul"personale" şifaceţi clicpe"Planete"; subsemnulSterge Planetaexistăun meniu drop-down de unde alegeti planeta ce urmeaza afi ştersa. Apoi,faceţi clicpe"Sterge". După ce oplanetase eliminătoateclădirile, naveşiunităţilor de apărare de peeasuntpierdute. Acest lucrupoateduce la pierdereapunctelor deresurse.

Înapoi sus