Vedere ansamblu politica

Prezentare Generala a Politicilor

Politicileafişeazaoatitudinegeneralăa alianţeifaţă deo altaalianţa. Existătrei tipuri de politici:•Războiul•Alianţamilitară•Pactul denon-agresiune (NAP) Politica de alianţămilitarăpoateînlocuicelelaltedouă politici. Celelaltedouăpoliticinupotînlocuinici opolitică.

Înapoi sus