Stiinte echipa Planeta

Stiintele Planetei Echipa

Ştiinţele, de pe planetaEchipa, suntcercetateseparat. Acest lucruînseamnăcă, o dată ce planetaTeamestecreata, membriiAlianţeitrebuiesăînceapăcercetareaştiinţelorde lazero. Ştiinţelecercetatepe oplanetaEchipasuntcelecareafecteazătoate aspectele legate deplanetaEchipa. Cercetarilede pe planetaEchipanuafecteazăplaneteleindividuale, flote ,etc ,ale jucatorilor înnici unfel. Stiinţele standardsuntdisponibilepeplanetaEchipa, darexistăodiferenţăîn ceea ce priveşteştiinţelesuplimentare-toate cele treiştiinţelesuplimentarepotficercetate(doar una peo planetă non - Echipa).Reţineţi căştiinţaEcologienuestedisponibilapeplaneteleEchipadeoarece acestea nusunt afectatedeozon. Laboratorul oferăun bonusde 4,5% viteza decercetarepenivel(în loc de3%). Acest lucruînseamnăcăbonusulmaximeste de90%.

Înapoi sus