Stationare

Staţionareareprezintărealocareanavelor dintr-o planeta a unui jucătorla o alta planeta saupe planetaEchipa. In acesttipde zbor navelepotfiincarcatecuresurse, carevorfi, de asemenea, transportatela planeta destinaţie.Unzbor de staţionareacu intrarepeplanetaechipaestemarcatcu albastrupe ecranulflote.

Limitari:

  • Acestzboruripotfitrimise numailaplanetedeţinutede cătrejucătorul care face trimitereasaulaplanetaEchipa(navele staţionatelaplanetaEchipanupotfistaţionatepeo altă planetă).

  • Planeta destinaţie trebuie să aibăsuficientapopulaţie libera, pentruzborulsă fietrimis

  • Dacăresurse sunt trimisecuzborşinuexistă spaţiupentrua fistocate, resursele in excessuntpierdute.

Înapoi sus