Stacioniranje

Stacioniranje

Stacioniranje predstavlja preseljenje vlastitih brodova s jednog planeta na drugi. Kada učinite taj let možete Vaše brodove napuniti sa resursima tako da će biti prevezeni do drugog planeta.

Možete stacionirati vaše brodove na Timsku planetu takodjer . Brodovi koji su stacionirani tamo ne mogu biti vraceni.

Limit :

  • Ovaj let može biti poslan na planetu vlasnika koji salje let.

  • planeta mora imati dovoljno populacija kako bi let mogao biti poslan

  • Resursi koji su poslani uz let a dodju na planetu koja ima visak resursa , oni resursi koji se iskrcaju ce biti izgubljeni.

Vrati se na vrhu