Karakteristike obrane

Svaka jedinica obrane ima određene Karakteristike. Te karakteristike određuju koliko je neka jedinica snažnija od druge. Ovdje je lista s kratkim objašnjenjem svih jedinica i karakteristika :

  • Napad - ovo je iznos štete koje jedinice obrane mogu ostvariti (imajte na umu da je osovna vrijednost koja ne predstavlja bonuse).
  • Život - ovo je iznos štete koje obrana može podnjeti prije nego što bude uništena (imajte na umu da je osovna vrijednost koja ne predstavlja bonuse).
  • Tip oružja - predstavlja vrstu oružja koje obrana koristi, postoje 3 tipa : Laser, Ion i Plazma. Različita oružja, utjeću različito na sve vrste okolpa.
  • Vrsta okolpa - koriste se 3 tipa oklopa: Laki, Poluteški i Teški.
  • Snaga oklopa- ovaj broj prikazuje postotak štete koji će se odraziti od štita (imajte na umu da je osovna vrijednost koja ne predstavlja bonuse.
  • Populacija - pokazuje koliko je mjesta potrebno u Hangarima/Vault/Nesting grounds, da bi se izgradila svaka jedinica obrane;
  • Troškovi metala - potrebno metala da bi se izgradila jedinica obrane;
  • Troškovi minerala - potrebno minerala da bi se izgradila jedinica obrane;
  • Troškovi goriva - potrebno goriva da bi se izgradila jedinica obrane;

Vrati se na vrhu