Potpisi

Potpisi se koriste da biste se mogli hvalisali s vašim napretkom u Nemexi-ji.

Svaki put kada regrutirate novog igrača i on kreira korisnički račun vi ćete dobiti količinu resursa jednaku količini resursa jedne desetine produkcije resursa po satu na vašem matičnom planetu.

Zapamtite da postoji ograničenje na broj regrutiranih igrača koji će vam donijeti resurse.

Vi možete regrutirati kolio god igrača želite ali nagrade za regrutiranje su ograničene na 10 igrača svaka 24 sata.Kako bi mogli regrutirati igrače prvo morate otići na 'signatures menu', otvoriti 'personal screen' i kliknuti na 'signatures', tamo ćete prvo odabrati izgled vašeg linka za regrutiranje, kliknite na 'signature' koji želite i kliknite na opciju 'save'. Nakon što ste to učinili pojavit će se tri polja, ta tri polja sadrže link za regrutiranje u tri oblika: HTML obliku, BB obliku i jednostavnom linku. svaki od navedenih se dodaje vašoj odabranoj signaturi. klikom na bilo koji od ova tri linka ili na signaturu primatelju linka će se automatski otvoriti.

Tako će se automatski otvoriti Nemexia web stranica, na kojoj će se prikazati sljedeća poruka “Bili ste regrutirani od …”.Ako osoba želi može kliknuti na “Igraj besplatno” tipku i registrirati se.

Ako želite promjeniti sliku za regrutiranje morate izaći i ući na vaš račun. Nakon toga možete odabrati drugu sliku.

Vrati se na vrhu