Ozon

Ozon

Ozon ima dvije funkcije: ako količina ozona na plaentu je reducirana prizvodnjom energije na tom planet ,a opet nnjegova količina dosegne kritično nisku razinu, cijeli planet je zaključan

Svaki planet ima 15 000 početnih jedinica ozona koje se reduciraju svaki dan.Svaka razina svake građevine reducira Ozon za 10 bodova dnevno.

Imajte na umu da to ne utječe na planet tima ni u kojem smislu

Bonusi u proizvodnji energije

Neodstatak ozona daje bonus proizvodnji energije, jer kada ima manje ozona ,više sunčevih zraka dopire do planeta (s tim da se ovaj bonus ne odnosi na energiju proizvedenu od nuklearne elektrane/Uranium bot/Uranium absorber)

Ova tablica prikazuje razinu ozona I s time dobivenih bonusa energije

OZON

BONUS

15 000 - 10 001

0%

10 000 - 7 001

10%

7 000 - 5 001

25%

5 000 - 3 501

40%

3 500 - 2 501

55%

2 500 - 1 501

70%

1 500 - 751

85%

750 - 0

100%

Zaključan planet

Ako razina ozona padne ispod 100 planet je nekoristan pa se zaključava

Kako dobiti ozon

  • Kupnjom u premium opciji
  • Istraživanjem ekologije– svaki dani straživanja povećava količinu ozona za 250
  • Uništavanjem razina nekih građevina

Vrati se na vrhu