Pregled obrane

Informacija

Obrana je borbena jedinica ali različita od brodova. Najbitnija razlika je da brodovi su poslani u Let u otvoreni svijet , dok obrambena jedinica uvijek ostaje na Planeti i štiti planet. Obrambena jedinica ima određene karakteristike koje uvijetuju koliko su snažne itf. Neki tipovi obrane imaju određene zahtjeve koji se moraju ispuniti za jedinice da se mogu izgraditi . Potrebno je kao što je Brodogradilište . Obrana zahtjeva određeni broj resursa također kako bi se mogla izgraditi (Metal , Minerali , Gorivo) ali zahtjevaju i Populaciju. Ako igrač otkaže izgradnju obrane i njihov proces dobit ce 40 do 60% resursa natrag.

Svaka jedinica obrane ima oružje , jedno od tri tipa : Laser , Ion i Plazma

Svaka jedinica obrane ima i štit koja ima 4 tipa : Lagana, Normalna , Teška i Čvrsta

Ako nema nijednog broda na Planeti, obrana napada s 225% od nejezine snage.

Svaki 1000 populacije vaše obrane smanjiti će mogučnost za uništenje vašeg planeeta s 1%.Svaki 2500 populacije vaše obrane smanjuju bodove rušenja s 100.Potrebno vrijeme da se izgradi svaka jedinica se računa na sljedeći način: vrijeme izgradnje = osnovno vrijeme izgradnje(1-razina brodogradilišta5%)(1-razina terteths postrojenja8%)terteths postrojenje je Terteth facility/Terteth facility/Hypermutation cocoon.osnovno vrijeme za izgradnju je vrijeme izgradnje jedinica u njihovim posebnim temama u Help sekciji.

Vrati se na vrhu