Astroplotacija

Astroploatacija

Let Astroplotacija možete izvršiti samo sa Recycler/Tanker/Recycle Drone.

Namjena: Ubiranje sa Asteroida goriva i otpada (ostataka).

Asteroidi

Svaki asteroid ima vrijednost goriva koja varira izmedju 2000 i 200 000 jedinica.

Asteroidi se kreću kroz galaksiju. Kada asteroid prođe kroz polje koje sadržava ostatke, asteroid sakupi te ostatke na sebe. Nema granica koliko ostataka asteroid može prikupiti tj. može pokupiti ostatke velike bitke. Kada dodjete do asteroida s pokazivačem miša, vidjet će te meni sa brzinom i vremenom koje asteroidu treba do drugih koordinata. Asteroidi se kreću tako: ako se pojavi na 1.30.1 tada ide na 1:30:2, 1:30:3, 1:30:4 (nevažno jeli na tim koordinatama planet ili ne) i kad dosegne 1:30:24 ide na 1:31:1. Asteroid nestaje kad prodje zadnju galaksju ili ako količina goriva i ostataka padne ispod 1000.

Astroploatacija

Astroplotacijom možete sakupiti do 50% goriva i ostataka sa asteroida u jednom letu. Možete izabrtati što će te prvo skupiti- gorivo ili ostatke.

Da bi Astroploatacija bila uspjesna morate izracunati “cross point” između vaših brodova i asteroida.

E.g.: Ajmo pokupiti asteroid (pogledajte sliku) sa statistikom: Koordinate: 4:55:3 Brzina: 35 min/polju Vrijeme kada se pomiće: 2007-10-09 07:30:02 Ako je vaš planet na kordinatama 4:45:1 i vrijeme koje je potrebno vašim tankerima ili reciklerima da bi došli do 4:55:X je 39:55min, a vrijeme na satu je 07:28:00, morate izračunati:

  • Preostalo vrijeme koje vam treba do ciljanih koordinata
  • Kolko često će se asteroid pomicati kada dosegne svoj sustav.

U tom slučaju, asteroid će se pomicati na sljedeće koordinate u roku od 02:02 min, njegova brzina je 35min/pulju, znaći poslije 37:02min asteroid će se pomaknuti s kordinata 4:55:4 na 4:55:5. Znaći morate poslati vaše reciklere ili tankere na koordinate 4:55:5 da bi imali uspješnu Astroploataciju.

Dobro je bi online kada imate posla s asteroidom, zato što automatska igrina skripta osvježava vaše letove u određebo vrijeme kada ste offline i možete promašiti asteroid- tj. ciljani asteroid može se pomaknuti

Astroplotacija vlastitih koorinata traje 20 min nebitno o brzini broda.

Vrati se na vrhu