Kolonizacija planete

Svaki igrač može kolonizirati planete, koristeći Colonyship/Colonybot/Settler poslani na Colonizing flight na koordinate u svemiru gdje nema Planet.

Sve istražene znanosti i razvijene nadogradnjese automatski prenose na novo kolonizirani planet. Bonusi izznanosti se primjenjuju čak i ako novi planet nema Laboratory/Experimental facility/Overmind.

Igrač može kolonizirati planet ovisno o tome koliko ima ukupno bodova i broj planeta koje posjeduje. Limit sepovećavapremazbroj ukupnih podova na sljedeći način:

Kolonizirati

Potrebna količina ukupnih bodova

drugi Planet

500

treći Planet

2 500

četvrti Planet

20 000

peti Planet

50 000

šesti Planet

100 000

sedmi Planet

200 000

Niti jedan igrač ne možemo imati više od 7 planeta bez obzira na bodove.

Vrati se na vrhu