Platynowa protekcja

Platynowa protekcja to tryb, który działa dokładnie tak samo jak zwykła protekcja. Każdy gracz może aktywować 1 Platynową protekcję w ciągu miesiąca (w tym przypadku "miesiąc" jest miesiącem kalendarzowym - na przykład od 1 do 31 stycznia). Protekcja trwa 72 godziny i kosztuje 30 gwiazdek. Platynowa protekcja działa na całe konto gracza i chroni wszystkie planety przed atakiem. Nie może być anulowane przez 72 godziny.

Nie ma żadnego wymogu, co do poziomu w programie platynowym, który należałoby mieć, aby włączyć Platynową protekcję.

Warto pamiętać, że aktywne loty podczas włączania protekcji normalnie dolecą do planet. Ochrona przed nowymi atakami zaczyna się dopiero po włączeniu.

Platynową protekcję można włączyć, jeśli upłynęło co najmniej 48 godzin od poprzedniej protekcji (bez względu na jej typ).

Wróć na górę