Podróżuj

Podróżuj to lot, którego głównym celem jest bezpieczna podróż floty podczas nieobecności gracza w grze. Ten typ lotu nie wymaga podawania współrzędnych docelowych, gracz podaje tylko czas lotu (w jednym kierunku). Czas lotu to suma lotów w oba kierunki. Na statki podczas podróży można załadować zasoby, które będą bezpieczniejsze w przestrzeni kosmicznej. Podczas podróży zużycie gazu nie zależy od długości i czasu lotu. Wszystkie loty podróżuj kosztują 100 jednostek gazu.

Wróć na górę