Niszczenie planet

Umiejętność ta daje szansę na zniszczenie całej planety. Statki posiadające tą umiejętność są najpotężniejszymi jednostkami w grze. To czy planeta zostanie zniszczona czy nie, obliczane jest na koniec bitwy. Należy pamiętać, że jeżeli gracz ma tylko jedną planetę, to nie może zostać zniszczona jego planeta. Jeśli ma więcej niż jedną planetę i domyślna (główna) zostanie zniszczona, to druga planeta staje się domyślną.

Ważne: Planeta team nie może zostać zniszczona.

Bonus: Do 30% szans na zniszczenie atakowanej planety. Każdy statek daje pewny procent szans na zniszczenie atakowanej planety. Szansa taka jest mnożona przez liczbę statków. Poniżej jest lista statków wraz z szansami:

  • 1 Gwiazda Śmierci daje 3%* szansy - 10 Gwiazd Śmierci potrzeba do maksimum 30%.
  • 1 Tytan daje 2.5%* szansy - 12 Tytanów potrzeba do maksimum 30%.
  • 1 Królowa Nox daje 1.5%* szansy - 20 Królowych Nox potrzeba do maksimum 30%.

Powyższe 3% /2.5% /1.5% osiąga statek maksymalnie ulepszony.Więcej informacji o każdym statku znajdziesz tutaj: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox Szansa na zniszczenie planety może być ograniczona przez statki obrońcy, które posiadają tą umiejętności lub dostępną obronę.

Dla każdej Gwiazdy Śmierci/Tytana/Królowej Nox obrońcy, która przeżyje do końca bitwy, szansa na zniszczenie planety może być zredukowana w ten sam sposób, jak jest obliczany atak. Dzieje się tak tylko dla statków, które przeżyły bitwę.

Przykład: jeśli atakujący ma 10 maksymalnie ulepszonych Gwiazd Śmierci, a obrońca ma 5 maksymalnie ulepszonych Tytanów, to szansa na zniszczenie planety obliczana jest w następujący sposób:

10*3% = 30% (atakujący) od czego odejmowane jest 5*2.5% = 12.5% (obrońca). Ostatecznie szansa na zniszczenie planety wynosi: 30% - 12.5% = 17.5%

Obrona także zmniejsza szansę na zniszczenie - za każde 1000 jednostek populacji obrony odejmowany jest 1% od szansy na zniszczenie planety. Brana jest pod uwagę liczba obrony na początku bitwy.

Przykład: jeśli atakujący ma 10 maksymalnie ulepszonych Gwiazd Śmierci, a obrońca 25,000 populacji obrony to szanse na zniszczenie planety wyglądają następująco:

10*3% = 30% (atakujący) od czego odejmowane jest 25*1% = 25% (obrońca). Ostatecznie szansa na zniszczenie planety wynosi: 30% - 25% = 5%

Pamiętaj, że umiejętność Admirała "Destruktor" może zwiększyć limit z 30% do 35%, ale u obrońcy umiejętność "Antyniszczyciel" może zmniejszyć limit z 30% do 23%.

Statki posiadające tą umiejętność:: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox

Wróć na górę