Ogólnie o rasach

Istnieją 3 rasy w Nemexii: [Konfederaci][link_help_pl_races_confederat], [Terteci][link_help_pl_races_terteths] i [Noxi][link_help_pl_races_noxis]. W czasach przeszłych wszystkie 3 rasy zwalczały się wzajemnie, jednak obecnie szukają wspólnego języka aby osiągnąć [Cel gry][link_help_pl_game_game], nawet jeśli nadal się nie lubią.

Każda rasa posiada unikalne zdolności, więc wybierz rozsądnie, gdyż nie będziesz mógł jej zmienić, aż do [zakończenia rundy - restartu][link_help_pl_universe_round].

Wróć na górę