Yerleştirme

Yerleştirme, bir gezegenden başka bir gezegenine gemi yollama uçuşudur. Gönderilen gemilere hammaddede yüklenebilir. Yerleştirme ile görevlendirilmiş uçuşlarda gönderilen gezegendeki gemiler hedef gezegene gider ve geri dönmezler.

İttifak gezegenine yapılacak yerleştirmeler Mavi renkte gösterilir.

Sınırlamalar:

  • Bu uçuş türü yalnızca oyuncunun kendi gezegenleri arasında yapılabilir. İttifak gezegeni kurulduktan sonra orayada yollanabilir. (İttifak gezegenine yerleştirilen gemiler tekrar başka bir gezegene yerleştirilemezler).
  • Gönderilen gezegende yeterli boş nüfus olmalıdır. Ayrıca yüklenen hammaddeler yerleştirme yapılacak gezegene gittiklerinde maddeler için boş yer yoksa depolar fullenir ve artan hammaddeler kaybolur.

Başa geri dön