Стациониране

Стационирането представлявапреместването на корабите от една Планета на играча до друга или до Отборната Планета. В този вид полеткорабите могат да бъдат натоварени с ресурси, които също ще бъдат транспортирани до предназначената Планета.

ПристигащСтациониращ полет до Отборната Планета е отбелязан със синьо.

Ограничения:

  • Този полет може да бъде изпратен само до Планети, които са притежание на играча, които изпраща полета или до Отборната Планета (корабите стационирани на Отборната планета немогат да бъдат стационирани на други планети).

  • Предназначената Планета достатъчно свободна Популация за може полетът да бъде изпратен.

  • Ако ресурсите са изпратени с полета и няма място къде да бъдат складирани то превишените ресурси биват изгубени.

Нагоре