Специалности

ИнформацияСпециалностите са опции в играта, които ви помагат да развиете Планетите си по различни начини. Всяка Специалност ви струва 50 кредита или 9 Звезди и е с продължителност 7 дни. Ако подновите специалността преди да зитече ще вземете 1 ден бонус на същата цена.

  • Строител – намаля времето, което е необходимо за строежа на сгради с 15%;
  • Учен – намаля времето, което е необходимо за научните изследвания с 15%;
  • Икономист – намалява цената на корабите и защитните единици с 10%;
  • Инжинер – увеличава добива на енергията с 10%;
  • Преносвач – увеличава капацитета на вашите складове с 25%;
  • Популатор – увеличава капацитета на вашите хангари / бункери / гнезда с 10 %.
  • Доставчик на метал / минерал / газ - увеличава добива на метал / минерал / газ с 20%.

ВАЖНО: Специалността Популатор не прилага своя бонус към Планети където съответните сгради са разработени до максималното ниво.

Имайте предвид, че специалностите веднъж активиране важат за всички ваши планети.Специалностите не оказват влияние върху Отборната Планета по никакъв начин.Специалностите не могат да бъдат прекъснати.

Нагоре