Война

Обявяването на война може да се извърши, ако няма обявени други политики към този съюз и не изисква потвърждение от другия съюз. Политиката на война влиза в сила 12 часа след като е била обявена и може да бъде прекратена от съюза, който я е обявил преди да са изтекли тези 12 часа или след като са изминали 168 часа от влизането и в сила. Чрез обявяване на война, съюзът декларира намерението си да предприеме организирани военни действия спрямо другия съюз.

  • Тази политика влиза в сила 12 часа сле добявяването и;
  • Тази политика може да бъде прекратена от съюза, който я е обявил;
  • Тази политика не може да бъде прекратена преди 168-те часа след като е влязла в сила или през 12-часовия изчаквателен период;
  • Тази политика не може да замести друга активна към момента политика;
  • Всеки съюз може да има най-много 3 обявени от него войни едновременно. Всеки съюз може да има едновременно неограничен брой войни, обявени му от други съюзи.
  • Когато има война, влязла в сила, между два съюза, полетите между планетите, собственост на играчи на воюващите съюзи, могат да бъдат мотивирани до 70% (при максимални 50% без обявена война).

Нагоре