Съюзни рангове

Ранговете са нива на достъп, които съюзният лидер може да даде на съюзниците. Всеки ранг носи права в две насоки. Първата е съюзни дейности, а втората права върху отборната планета. Има 5 съществуващи ранга както следва:

Ранг

Съюзни права

Права за отборната планета

Лейтенант

да изпраща масови съобщения

да вижда преглед на отборната планета

Капитан

да изпраща масови съобщения

да вижда преглед на отборната планета

да управлява съюзния форум

да строи в ресурсните зони

Майор

да изпраща масови съобщения

да вижда преглед на отборната планета

да управлява съюзния форум

да строи в ресурсните зони

да строи в индустриалната зона

да строи в правителствената зона

да строи кораби и защитни установки

да проучва науки

Генерал

да изпраща масови съобщения

да вижда преглед на отборната планета

да управлява съюзния форум

да строи в ресурсните зони

да строи в индустриалната зона

да строи в правителствената зона

да строи кораби и защитни установки

да проучва науки

да строи в галактическата зона

да изпраща полети

Дипломат

да изпраща масови съобщения

да вижда преглед на отборната планета

да управлява съюзния форум

да строи в ресурсните зони

да променя прегледа на съюза

да строи в индустриалната зона

да управлява съюзната политика

да строи в правителствената зона

да може да преглежда акаунтите на съюзниците

да строи кораби и защитни установки

да проучва науки

да строи в галактическата зона

да изпраща полети

Нагоре