Популация

Популацията показва колко място заема всеки кораб и защитна единица в хангара/бункера/гнезда, които се иползват за паркиране и подръжка на корабите и защитите. Всеки тип кораб или защитна единица изискват определено количество популация, някои се нуждаят от повече отколкото другите. Ако няма достатъчно свободна популация, корабите и защитите няма да могат да се изграждат. Максималната популация, с която разполагате, е 25 112 (без Отборната планета)

На всяка планета хангарите се споделят между корабите и защитите. Ако вашата планета има 100 популация, това означава, че може да побере кораби изискващи 100 популация и защитни единици изискващи 100 популация. Обикновенно в горния десен ъгъл на екрана на планетат се показва заетата и свободната популация за корабите. За да видите тази на защитата трябва да отидете на меню защита.

Популацията се увеличава чрез построяване и развиването на Хангара/ Бункера / Гнездата или чрез активиране на специалноста Популатор.

Нагоре