Корабни характеристики

Всеки кораб има определени харакретистики, които определят колко силни, устойчиви, бързи и т.н. е един кораб спрямо друг. Това е списък с кратки обяснение за Характеристиките на всички кораби:

 • Атака – това е сумата щети, която всеки кораб прави (имайте предвид, че това е началната стойност и не представлява бонуса от ъпгреидите, науките и т.н.);

 • Живот – това е количеството щети, което корабът може да издържипреди да бъде унищожен (имайтепредвид, че това е началната стойност и не представлява бонуса от ъпгреидите, науките и т.н.);

 • Вида оръжие – това е вида оръжие, което корабът използва има три вида: Лазер, ЙониПлазма.

 • Видове броня – това е вида броня, които кораби използват има три вида: Лека, Средна иТежка.

 • Сила на бронята– тази цифра показва процента от поражения, които корабът ще отрази (Имайте предвид, че това е началната стойност и не представлява бонуса от редукцията);

 • Подобрение на ниво – този процент показва чрез колко ще се увеличи атаката и живота на кораба със всяко ниво на ъпгрейд; Имайте впредвид че следните кораби Транспортьор/Товарен бот/Доставчик and Мегатранспортьор/Голям товарен бот/Мега доставчик се ъпгрейдват само за това, не за атака и живот.

 • Популация – това показва колко мястов Хангари/Бункер/Гнезда изисква всеки кораб за да бъде построен. Виж (Популация);

 • Товар – Максималното количество ресурси, които могат да бъдат натоварени на кораба. Товарните кораби подобряват своя капацитет на товаримост вместо атаката и живота, за всяко ниво на ъпгрейд;

 • Скорост – Тази стойност показва колко бързо ще се движат по време на Полет. Колкото по-голяма е скоростта толкова по-бързо се движи кораба. Някои науки правят корабът по-бърз;

 • Разход на гориво – количеството Газ, което е нужно на кораби да стигне своята цел когато е на Полет . Някои науки намалят разхода на гориво;

 • Цена метал – количеството метал нужно за една единица от този вид кораб;

 • Цена минерали – количеството минерали нужно за една единица от този вид кораб;

 • Цена газ – количеството газ нужно за една единица от този вид кораб.

Нагоре