ویژه گی های سفینه ها

هر سفینه ای خواص منحصر بفرد خود را دارد. در این قسمت شما میتوانید درباره خواص هر سفینه بیشتر بدانید.

 • حمله : میزان خسارتی که سفینه به سفینه دشمن وارد میکند (با ارتقاء، دانشها و ... افزایش می یابد) .
 • جان : میزان خسارتی که سفینه میتواند تا قبل از منهدم شدن از سفینه های دشمن متحمل گردد.
 • نوع اسلحه: نوع اسلحه سفینه که یکی از سه نوع لیزر، پلاسکا و یون میباشد.
 • نوع زره: سه نوع زره برای سفینه ها وجود دارد، سبک، متوسط و سنگین.
 • قدرت زره: تحمل زره سفینه در برابر حملات که بوسیله درصد نشان داده میشود.
 • ارتقا در هر سطح: نشان دهنده ارتقا جان و حمله سفینه به ازای هر سطح ارتقا میباشد. توجه داشته باشید که سفینه های باری در زمینه ظرفیت آنها ارتقا میابند نه حمله و جان.
 • جمعیت: نشنان دهنده میزا جمعیت مورد نیاز برای ساخت یک سفینه است.
 • بار: حداکثر ظرفیت باربری یک سفینه است.
 • سرعت: نشان دهنده سرعت سفینه است. هرچقدر بیشتر باشد، سرعت سفینه بیشتر است.
 • هزینه سوخت: هزینه سوخت سفینه که در شروع سفر از سیاره ارسالی کاسته میشود. هزینه سوخت میتواند با انجام تحقیقات کاهش یابد.
 • هزینه فلز: میزان فلز مورد نیاز برای ساخت سفینه.
 • هزینه مواد معدنی: میزان مواد معدنی مورد نیاز برای ساخت سفینه.
 • هزینه گاز: میزان گاز مورد نیاز برای ساخت سفینه.

بازگشت به بالا