نگاه کلی به علوم ( تحقیقات )

در نمکسیا دانشهایی برای تحقیق وجود دارند. هر دانش جایزه ای دارد که به ازای ارتقاء سطح آن جایزه بیشتر می شود. علاوه بر این بسیاری از سفینه ها و پدافندها و ساختمانها و سایر ارتقاء ها وجود دارند که تنها با تحقیق دانشها در دسترس قرار خواهند گرفت. اگر بازیکنی تحقیق یک دانش را لغو کند 60% تا 80% منابع مصرف شده + کل انرژی (در صورت نیاز) به بازیکن بر میگردد. تحقیقات انجام شده در تمام سیاره های بازیکن موثر هستند و فرقی بین محل شروع تحقیق نیست. این به این معنی است که یک بازیکن میتواند چند دانش را در یک سیاره و چند دانش دیگر را در سیاره های دیگر تحقیق کند. در نظر داشته باشید که صف تحقیق برای تمام سیارات بازیکن یکی است و دو دانش که از دو سیاره شروع شده باشند به موازات هم تحقیق نخواهند شد. دانش ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

  • علوم پایه – اینها از پایه ای ترین علوم در دنیای نمکسیا هستند.
  • علوم پیشرفته – اینها علوم پیشرفته ای هستند که جایزه بهتری میدهند
  • علوم عالی – اینها علوم بسیار پیشرفته ای هستند که بطور چشمگیری بازیکن را پیش میبرند
  • علوم اضافه – اینها علوم نهایی نمکسیا هستند. این علوم تفاوت بین بازنده و برنده در نبرد هستند. از هرکدام از این علوم فقط یکی را میتوان تحقیق کرد

در زیر لیستی از همه علوم و زیرشاخه های آنها می بینید. برای اطلاعات بیشتر روی هر کدام کلیک کنید :

علوم پایه :

علوم پیشرفته :

علوم عالی :

علوم اضافی :

بازگشت به بالا