پدافند ها در سیاره ی تیمی

همه واحدها توسط بازیکنی که حق ساخت آنها را دارد میتوانند در سیاره تیمی ساخته شود.وقتی همه نژادها زره مورد نظر خود را ساختند، تنها یک زره در نبرد مشاهده میشود ولی طندگی و حمله آن سه برابر معمول میباشد.هر نژاد مسئول ساخت سفینه ها و دفاع مخصوص خود در بخش جداگانه ای از سیاره تیمی میباشد.

بازگشت به بالا