خرید اوزون

خرید اوزون

این گزینه شما را قادر می کند تا در مواقع لازم سریعاً برای خرید اوزون با پرداخت اعتبار به صورت مستقیم اقدام کنید. شما می توانید یک بار در 48 ساعت برای هریک از سیاره های خود از آن استفاده کنید. شما قادر خواهید بود از دو بسته ارائه شده یکی را انتخاب کنید:

  • 3000 اوزون با 200 اعتبار
  • 6000 اوزون با 300 اعتبار

توجه: مقادیر اوزون بیش از حداکثر حذف خواهند شد

بطور مثال اگر شما 12500 اوزون داشته باشید و 3000 اوزون بخرید، اوزون شما به 15000 افزایش میابد و 500 اوزون از دست میدهید

بازگشت به بالا