زره سنگین

اطلاعات

زره سنگین دانش پیشرفته زرهی سفینه ها و دفاع است. هدف اصلی افزایش کیفیت زره سنگین سفینه ها و پدافند است. پاداش: هر سطح باعث افزایش %3 دفاع سفینه میگردد. (حداکثر %30)

حداکثر سطح: سطح 10

جدول منابع مورد نیاز

سطحارتقافلزمواد معدنیگاززمان تحقیق
13%1.60080040000:21:00
26%3.2001.60080000:49:00
39%6.4003.2001.60001:42:00
412%12.8006.4003.20002:38:00
515%25.60012.8006.40005:04:00
618%51.20025.60012.80007:33:00
721%102.40051.20025.60010:12:00
824%204.800102.40051.20015:15:00
927%409.600204.800102.40019:25:00
1030%819.200409.600204.80024:37:00

بازگشت به بالا