رنگ نام کاربری

این گزینه به بازیکنان اجازه استفاده از رنگ مورد علاقه آنها را برای نام کاربری آنها میدهد. نامهای رنگی در رده بندی و منوی اتحاد نشان داده میشوند. رنگ های نام کاربری تا زمان تغییر رنگ دوباره ثابت خواهند ماند. شما میتوانید هر زمان که دوست دارید رنگ را تغییر دهید. هزینه تغییر رنگ 0 اعتبار است.

بازگشت به بالا