بافت لیزر-یون

بافت یون لیزر ![][image_defence_8_thumb_1] اطلاعاتبافت لیزر یون یک بافت بسیار قوی در برابر نوکسی ها است و همینطور آن با اسلحه قدرتمند خودش میتواند به اکثر سفینه ها که نزدیک سیاره هستند صدمه بزندهدف : پدافند سیاره

آمارتعداد
حمله3,000
سلامت80,000
نوع اسلحهلیزر-یون
نوع سپرسبک
قدرت سپر3%
بالارفتن سطح در هر مرحله0%
پناهگاه10
وزن حمل0
زمان00:55:00
سرعت0
مصرف سوخت0
میزان فلز40,000
میزان مواد معدنی20,000
میزان گاز0

پیش نیاز ها- سفینه سازی- level 7 - دانش یون - level 9 - زره سبک - level 5

بازگشت به بالا