مارکت سفینه

اطلاعات

در روزگار گذشته یک کارخانه سفینه سازی، و تکنیسین های سخت کوش آن انواع سفینه را تولید می کردند. اما امروز نه. تکنولوژی های پیشرفته، ارتباطات رسانه ای و ارتباطات اقتصادی پایدار، دیگر تولید ناوگان ها را محدود به کارخانه های سفینه سازی نکرده است. مارکت سفینه ها به شما اجازه می دهد سفینه های کارآیی را با قیمت های رقابتی خریداری کنید، در زمان ساخت آنها صرفه جویی کنید اما با هزینه ای مشخص.

هر سطح از مارکت سفینه به شما اجازه داشتن پیشنهادات فعال بیشتر را در مارکت می دهد. لطفاً، جدول زیر را برای جزئیات بیشتر ملاحظه کنید.

هر بازیکن می تواند سفینه های خود را با سود 0% تا 20% هزینه اصلی سفینه در مارکت سفینه بفروشد. امتیازات منابعی که اضافه یا کسر می شوند بر اساس هزینه اصلی محاسبه می شود.

اگر پیشنهاد دهنده تصمیم به پس گرفتن پیشنهاد خود نماید، باید 20% از سفینه ها را به عنوان کمیسیون پرداخت نماید، برای مثال اگر پیشنهاد دهنده 5 سفینه را پیشنهاد دهد، 4 تا از آنها را بعد از پس گرفتن پیشنهاد خود دریافت خواهد نمود. زمانی که یک پیشنهاد قبول می شود، پیشنهاد دهنده می تواند منابع را بعد از حداقل 24 ساعت بردارد، اگر او منابع را به صورت دستی دریافت نکند، بعد از 72 ساعت منابع به سیاره اواضافه خواهند شد.

حداکثر سطح: 5

پیش نیازها

  • مرکز تجارت در سطح 5 - نجوم در سطح 5

جدول جزئیات - مارکت سفینه

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیپیشنهادات
11000055005001:32:00102
21500082507503:04:00185
3225001237511253:50:003210
4337501856316884:47:305815
5506252784425315:59:2310520

بازگشت به بالا