ماتریس پلاسما

اطلاعات

پلاسما خواصی دارد که کاملاً با مواد جامد، مایع و یا گازها متفاوت است و از آن به عنوان یک حالت جداگانه مشخص از ماده یاد می شود. ماتریس های پلاسما از قدرت نامحدود این ماده استفاده می کنند در نتیجه قادرند حتی به بالاترین کلاس سفینه های جنگی به منظور محافظت از سیاره خسارت وارد کنند.

هدف: پدافند سیاره

آمارتعداد
حمله600
زندگی270,000
نوع اسلحهیون
نوع زرهسنگین
قدرت زره9%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه15
بار0
زمان01:02:30
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز50,000
هزینه مواد معدنی25,000
هزینه گاز0

پیشنیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 7 -دانش پلاسمادر سطح 3

بازگشت به بالا