تأسیسات آزمایشگاهی

اطلاعات

دانش، نیروی محرکه اصلی پیشرفت، چیزی است که هیچ جامعه مدرنی بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد. همه دانشمندان نیاز به جایی دارند تا در آن فعالیت کنند و علم خود را در عمل برای هدف یگانه یک آینده بهتر به کار ببرند. این مکان یک تاسیسات آزمایشگاهی است. این ساختمان با همه وسایل و تجهیزات مورد نیاز، قادر به برآوردن هر آنچه که در برترین ذهن های دنیا می گذرد، می باشد.

هر سیاره ای یک تاسیسات آزمایشگاهی دارد. ارتقای آن باعث افزایش کمیت و کیفیت کارگران و دانشمندان، و بنابراین کاهش زمان تحقیق دانش ها و همچنین ایجاد شرایط برای توسعه تکنولوژی های پیچیدهترمی شود.

حداکثر سطح: 20

پیش نیازها

جدول جزئیات - تأسیسات آزمایشگاهی

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژی
12004002000:17:0022
23406803400:21:1528
357811565780:26:3434
498319659830:33:1243
51670334116700:41:3054
62840567928400:51:5367
74828965548281:04:5184
882071641482071:21:04105
91395227903139521:41:20131
102371847435237182:06:40164
113794875896379482:38:19205
1260717121434607173:17:54256
1397147194294971474:07:23320
141554363108711554365:09:14400
152486974973942486976:26:32500
163979157958303979158:03:10625
17636664127332863666410:03:58782
1810186622037324101866212:34:57977
1916298593259719162985915:43:411221
2026077755215550260777519:39:371527

بازگشت به بالا