تانکر

اطلاعات

![][image_ship_11_thumb_1]

عملا این سفینه از یک سیستم بازیافت بزرگ و یک انبار غول پیکر تشکیل شده است. بعد از یک جنگ فضایی قطعه هایی از سفینه های نابود شده در جنگ باقی می مانند که تانکر آنها را جمع آوری کرده و به منابع خالص تبدیل می کند. متاسفانه با این وجود، این سفینه قادر نیست تا موتورهای قدرتمندی داشته باشد که این امر سرعت را کاهش می دهد تا فضا برای سیستم بازیافت و انبارها وجود داشته باشد. همه سفینه ها یک امتیاز برابر از تحقیقات برای سرعت، قدرت و ساختار می گیرند.

هدف: بازيافت،بهره کشی

آمار

آمارميزان
حمله75
جان25000
آشيانه7
محموله60000
سرعت7000
مصرف سوخت190
زمان ساخت3750 ثانیه
هزينه فلز15000
هزينه مواد معدنی7500
هزينه گاز3750
اسلحهليزر
نوع زرهسنگين
قدرت زره5%
ارتقا برحسب سطح

پیش نیازها

  • کارخانه سفينه سازی در سطح 4 - سوخت سلولی در سطح 6 - پدافند سفينه هادر سطح 2

ارتقاهای کارخانه

اين سفينه هيچ ارتقای کارخانه ای ندارد.

بازگشت به بالا