خورشید ها

هر خورشید مرکز یک منظومه شمسی است و منبع اصلی انرژی برای سیاره هایی است که در یک منظومه قرار گرفته اند. علاوه بر این, خورشید ها منبع کریستال هایی هستند که هر اتحاد نیاز به جمع آوری آنها دارد تا قادر به ساخت هرم ها باشد و در نتیجه بتواند دروازه غول پیکر راه شیری که هدف بازی است را بنا نماید.

هر خورشید در ابتدای راند های بازی و بعد از پیدایش کهکشان ها به وجود می آید و دارای مشخصات زیر می باشد:

  • مختصات: مختصات هر خورشید بستگی به کهکشان و منظومه ای دارد که خورشید در آن قرار گرفته است. مختصات هر خورشید نیز مانند تمام سیاره ها از 3 بخش تشکیل شده است. عدد اول نمایانگر کهکشانی است که خورشید در آن قرار گرفته است, عدد دوم نشان دهنده ی منظومه ای است که خورشید در آن قرار گرفته است و عدد سوم بیانگر جایگاه خورشید در هر منظومه است, از آنجایی که خورشید ها همیشه در مرکز منظومه قرار می گیرند, عدد سوم برای خورشیدها همیشه 0 است. برای مثال اگر مختصات خورشیدی 2:13:0 باشد, این بدین معناست که این خورشید در سیزدهمین منظومه از دومین کهکشان از کیهان مورد نظر است.
  • روز: روزهای یک خورشید در بازی به صورت مداوم در حال کاهش هستند و تا جایی که تعداد روزها به صفر برسد, این عمل ادامه خواهد داشت, روزها همچنین بر مقدار انرژی که یک خورشید تولید می کند تاثیر می گذارند. هر روزی که از شروع راند می گذرد, 1 روز از روزهای خورشید کاسته میشود و به ازای هر جنگ در خورشید, 10 روز از تعداد روزهای خورشید کاسته می شود. زمانی که روزهای خورشید به 0 می رسد, شانس کسب کریستال از آن خورشید پس از یک حمله به خورشید موفق 25 درصد است, این در حالی است که شانس به دست آوردن کریستال در خورشید هایی که تعداد روزهای آن 0 نشده, 75 درصد هست. زمانی که 50 درصد از خورشید های یک کیهان تعداد روزهایشان به 0 میرسد, تمام خورشید های آن کیهان ریست می شوند. این به این معنی است که با توجه به سرعت کیهان, انرژی و روزهای آنها به اندازه ای می رسد که در شروع راند بوده اند.

  • برای کیهان های کلاسیک, خورشید ها با 225 تا 355 روز به وجود می آیند.

  • برای کیهان های سرعتی, خورشید ها با 60 تا 100 روز عمر پدید می آیند.
  • برای کیهان های مافوق سرعت, خورشید ها با 50 تا 70 روز عمر شروع می شوند.

  • انرژی: نشان دهنده ی میزان انرژی هست که یک خورشید تولید می کند (به درصد) توجه کنید که این عدد تاثیری بر روی انرژی تولید شده به وسیله ی واحد هسته ای/ربات اورانیوم/جاذب اورانیوم ندارد. میزان انرژی تولید شده توسط یک خورشید بستگی به روزهای خورشید و سرعت کیهان دارد. برای مشاهده ی میزان انرژی که یک خورشید تولید می کند, نشانگر ماوس خود را بر روی خورشید حرکت دهید.

انرژیکیهان های کلاسیککیهان های سرعتکیهان های مافوق سرعت
100%200 روز یا بیشتر100 روز70 روز
50%100 روز50 روز35 روز
25%50 روز یا کمتر25 روز یا کمتر18 روز یا کمتر

دقت کنید که انرژی تولید شده توسط یک خورشید دائما در حال کاهش است و اعداد داده شده در جدول صرفا برای شفاف سازی می باشد.

خورشیدها علاوه بر منبع انرژی, منبع کریستال های مورد نیاز برای ساخت هرم ها نیز هستند. هر اتحاد برای ساخت دروازه ی غول پیکر راه شیری که هدف بازی است, نیاز دارد تا 10 کریستال خورشید را جمع آوری کند تا بتواند هرم ها که که پیش نیاز ساخت دروازه ی غول پیکر راه شیری هستند بسازد. کریستال ها پس از یک حمله به خورشید موفق که از سیاره تیمی یک اتحاد ارسال می شود, به آن اتحاد داده میشود (به احتمال 75 درصد در صورتی که انرژی خورشید 0 نباشد, در غیر اینصورت شانس 25 درصد خواهد بود.) زمانی که به خورشیدی حمله ای ارسال می شود, آن خورشید سه ویژگی را در خود خواهد داشت که بسته به اینکه خورشید پشتیبانی شده است یا خیر متفاوت خواهند بود. این ویژگی های عبارتند از حمله, عمر و دانش ها؛ در جدول زیر می توانید اطلاعات کامل در مورد این سه ویژگی رابیابید:

خاصیتبدون پشتیبانیبا پشتیبانی
جان0(روز باقی مانده / ضریب) * 1.000.000
حمله0(روز باقی مانده / ضریب) * 3.000
دانشبدون دانشبالاترین سطح دانش پشتیبانی شده

ضریب خورشید به شیوه ی زیر محاسبه می شود:

ضریب = جمعیت پشتیبانی/25112

دقت کنید که ضریب خورشید نمی تواند از 1 کمتر باشد؛ به این معنی که حداقل 1 در نظر گرفته می شود.

خورشید یک سلاح لیزر و یک ذره ی سبک دارد, این بدین معنی است که خورشید از امتیازات دانش لیزر و زره سبک بهره مند میشود.

زمانی که یک حمله به خورشید موفق بر روی خورشیدی انجام می شود, در صورتی که تعداد روزهای خورشید 0 باشد 25 درصد و در صورتی که تعداد روزهای خورشید عددی غیر از 0 باشد 75 درصد شانس به دست آوردن کریستال برای یک اتحاد وجود دارد. (از خورشید نمی توان کریستال های تکراری دریافت نمود!)

بازگشت به بالا