ذهن نوکس

اطلاعات

![][image_ship_12_thumb_1]

يک سفينه کوچک بدون سرنشین که برای زیر نظر گرفتن سياره های دشمن ساخته شده است. اين سفينه ساده و عادی ساخته شده و به زحمت فضای کافی برای تجهیزات جاسوسی و موتور قدرتمند يونی، که قادر به پرش های مافوق فضا بوده و در نتیجه دارای سرعتی خارق العاده است، وجود دارد. بدنه آن از يک آلیاژ کریستالی مخصوص ساخته شده است.اين سفينه برای نوکس ها يک سفينه پایه است و برای ساخت سفينه های از کلاس بالاتر به کار می رود.

هدف: جاسوسی، تبدیل به الهه نوکس

آمار

آمارميزان
حمله1
جان300
آشيانه1
محموله1
سرعت200000000
مصرف سوخت1
زمان ساخت60 ثانیه
هزينه فلز300
هزينه مواد معدنی300
هزينه گاز0
اسلحهليزر
نوع زرهسبک
قدرت زره5%
ارتقا بر حسب سطح3%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازی در سطح 3 - سوخت سلولی در سطح 3 - دانش جاسوسی در سطح 2

ارتقاهای کارخانه

این سفینه قابل ارتقاء نیست

بازگشت به بالا