جالوت

اطلاعات

![][image_ship_7_thumb_1]بالاترين کلاس سفينه های جنگی. جالوت ساخته شده است تا بر تمام سفينه های ديگر در میدان نبرد چيره شود. با جديدترين تکنولوژی های امپراطوری مجهز شده است - یک توپخانه بزرگ از اژدرهای پروتونی، تعداد زیادی اسلحه های ليزری و يونی، اما قلب قدرت آتش آن اسلحه دوگانه پلاسمايی آن است. اين اسلحه نابودی سفينه های از کلاس پایین تر را تضمین می کند. دفاع آن از چندين لايه زره تيتانيومی و دو سطح از سپر پلاسمایی تشکیل شده است. اما مشکل شناخته شده اصلی اين است – وزن فوق العاده زياد. در تست ها فقط موتورهای مافوق سرعت نتایج مطلوب را به دست دادند. 6 موتور برای حرکت دادن اين سفينه نياز است ولی با این وجود نيز سفینه کاملا کند است و قادر به انجام مانورها نیست.

هدف: سفينه جنگی،قدرت مگا

آمار

آمارميزان
حمله13500
جان140000
آشيانه28
محموله2200
سرعت11000
مصرف سوخت900
زمان ساخت4000 ثانیه
هزينه فلز60000
هزينه مواد معدنی40000
هزينه گاز11600
اسلحهپلاسما
نوع زرهمعمولی
قدرت زره19%
ارتقا برحسب سطح11%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 9 -موتور جتدر سطح 6 -مافوق فضادر سطح 5ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
145,00022,50010,00003:30:00
290,00045,00020,00004:54:00
3180,00090,00040,00006:51:36
4360,000180,00080,00009:36:14
5720,000360,000160,00013:26:44
61,440,000720,000320,00018:49:26
72,880,0001,440,000640,00026:21:12
85,760,0002,880,0001,280,00036:53:41
911,520,0005,760,0002,560,00051:39:09
1023,040,00011,520,0005,120,00072:18:49

بازگشت به بالا