مرکز تجارت

اطلاعات

زمانی که مقدار زیادی فلز دارید، اما مواد معدنی به میزان کافی ندارید چه اتفاقی رخ می دهد؟ شما مجبور هستید فلز را تا زمان کسب دیگر منابع لازم ذخیره کنید. اما دیگر نه! مرکز تجارت از گروهی از بازرگانان جهانی تشکیل شده است که در کمترین زمان منابع را به نرخ روز تبدیل می کنند. بنابراین شما زمان زیادی را ذخیره می کنید، که مثلاً برای ساخت یک سفینه جدید به کار ببرید.

هر سیاره تنها یک مرکز تجارت می تواند داشته باشد. ارتقای سطح ساختمان کمیسیون بازرگانان را کاهش داده و به این ترتیب نرخ تبدیلات مطلوب تری را فراهم می کند.

هر بازیکنی می تواند پیشنهادی با حداکثر نرخ 1:1.5 قرار دهد، مثلاً شما می توانید 8000 فلز را با 4000 تا 12000 مواد معدنی پیشنهاد دهید. در صورتی که پیشنهاد شما خریداری شده باشد یک کمیسیون نیز وجود دارد که میزان آن 5 درصد است.

زمانی که یک پیشنهاد اضافه می شود، نمی تواند تا 6 ساعت بعد پس گرفته شود. بعد از آن می تواند باز پس گرفته شود. وقتی که بعد از 6 تا 24 ساعت آینده پس گرفته شود بهره از 50% تا 0% است . در صورتی که این پیشنهاد بعد از 24 ساعت پس گرفته شود هیچ بهره ای به این پیشنهاد تعلق نخواهد گرفت.

زمانی که بازیکنان این پیشنهاد را قبول می کنند، سهم خود را در همان زمان دریافت می کنند. فروشنده حق این را دارد که سهم خود را هر موقع که خواست برداشت نماید. در صورتی که فروشنده منابع را تا 72 ساعت برداشت ننماید، آنها اتوماتیک به سیاره اضافه خواهند شد.

در صورتیکه هیچ کسی پیشنهاد را قبول نکند، ان می تواند در "پیشنهاد های من" به مدت نا محدود بماند تا قروشند ان را لغو نماید.

حداکثر سطح: 10

پیش نیازها

  • هیچ چیز

جدول جزئیات - مرکز تجارت

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژی
1500035001000:32:0010
2750052501501:04:0013
31125078752251:20:0016
416875118133381:40:0020
525313177195062:05:0024
637969265787592:36:1531
7569533986711393:15:1938
8854305980117094:04:0848
91281458970125635:05:1160
1019221713455238446:21:2875

بازگشت به بالا