حامل

اطلاعات

![][image_ship_1_thumb_1]اين نوع سفینه وسیله اولیه حمل و نقل است که در ابتدای راه تسخير فضا به شما کمک می کند. متاسفانه اين سفينه هنوز بدون نقص نمی باشد. بدنه شکننده اين سفينه و کمبود سپر مناسب يکی از دلايل ساختار کوچک آن است. مدل قديمی موتورهای جت، دلیل کم بودن سرعت و ظرفیت آن است. کمبود تسليحات جنگی آن را آسيب پذير می کند، برای همين بهتر است اين سفینه ها یک اسکورت از سفينه های جنگی را به همراه داشته باشند.

هدف: حمل و نقل

آمار

آمارتعداد
حمله5
جان15000
آشيانه2
محموله15000
سرعت21000
مصرف سوخت12
زمان ساخت1500 ثانیه
هزينه فلز5300
هزينه مواد معدنی2400
هزينه گاز0
اسلحهليزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح10% محموله

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 2 -رياضیدر سطح 3ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگازبار
11600800016500
232001600018000
364003200019500
4128006400021000
52560012800022500
65120025600024000
710240051200025500
8204800102400027000
9409600204800028500
10819200409600030000

بازگشت به بالا