رتبه بندی بازیکنان

سه رده بندی برای بازیکنان وجود دارد:

  • براساس امتیاز کل
  • براساس امتیاز منابع
  • براساس امتیاز نبرد

هر بازیکن میتواند در رده بندی با کلیک کردن بروی نام بازیکن مورد نظر خود، اطلاعات و مشخصات او را ببیند. شما میتوانید از گزینه نشان دادن رتبه من نیز استفاده کنید.

بازگشت به بالا