ارباب نوکس

اطلاعات

![][image_ship_3_thumb_1]یک سفينه کوچک دیده بان. به خاطر وزن سبک آن، موتورهای جت عملا به آن سرعت قابل توجهی داده اند. با این حال اسلحه های ضعيف آن، کمبود سپر مناسب و ساختار کوچک، این سفینه را برای جنگ های بزرگتر نامناسب ساخته است. تسلیحات قدیمی امکان یک ارتقای خوب در قابلیت های جنگی آن را گرفته است. ظرفيت کم اين سفينه نيز دردسرساز شده است. هدف اصلی آن حفاظت از سیاره های کلونی شده جديد و مقابله با سيستم های کوچک پدافند در کلوني های دشمن است .

هدف: سفينه جنگی،سفینه راهزن

آمار

آمارمیزان
حمله160
جان1700
آشیانه1
محموله60
سرعت24000
مصرف سوخت12
زمان ساخت270 ثانیه
هزینه فلز1120
هزینه مواد معدنی340
هزینه گاز0
اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره8%
ارتقا برحسب سطح5%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 1 -نجومدر سطح 1ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
17000002:00:00
21,4000002:48:00
32,8000003:55:12
45,6000005:29:17
511,2000007:41:00
622,4000010:45:23
744,8000015:03:33
889,6000021:04:58
9179,2000029:30:57
10358,4000041:19:20

بازگشت به بالا