شیمی

شیمی علمی است که ترکیب، ساختار و خواص مواد و همچنین تغییرات آنها بر اثر واکنش های شیمیایی را بررسی می کند. این دانش علمی است که اتم های مختلف، مولکول ها، بلورها و از این قبیل مواد را چه به تنهایی و چه در ترکیب با دیگر مواد، بررسی می کند که این امر شامل مفاهیم انرژی و انتروپی در رابطه با برگشت پذیری واکنش های شیمیایی می باشد. در دوران ما سفینه ها به شکرانه دانش شیمی می توانند با مقدار خیلی کمتر سوخت پرواز کنند.

شیمی کمک می کند تا مصرف گاز سفینه ها کمتر شود - 5% برای هر سطح (مجموع: 75%).

حداکثر سطح: سطح 15

پیش نیازها

جدول جزئیات - شیمی

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
1400200500:12:00
28004001000:18:36
31.6008002000:28:50
43.2001.6004000:44:41
56.4003.2008001:09:16
612.8006.4001.6001:47:22
725.60012.8003.2002:46:24
851.20025.6006.4004:17:56
9102.40051.20012.8006:39:48
10204.800102.40025.60010:19:41
11409.600204.80051.20016:00:30
12819.200409.600102.40024:48:47
131.638.400819.200204.80038:27:36
143.276.8001.638.400409.60059:36:47
156.553.6003.276.800819.20092:24:01

بازگشت به بالا